Тест по теме «Работа з мастацкім творам на ўроках Беларускай літаратуры»

Тестирование – это мощный инструмент для оценки усвоения материала. Оно не только помогает выявить пробелы в знаниях, но и дает возможность скорректировать процесс обучения, повысив его результативность. Мы приготовили для вас тест, который поможет проверить уровень ваших знаний по теме. Проходя его, вы сможете оценить свою подготовку на данном этапе обучения.

Приглашаем вас пройти тест "Работа з мастацкім творам на ўроках Беларускай літаратуры" и убедиться в своих знаниях. Это отличная возможность оценить свой текущий уровень подготовки и подготовиться к дальнейшему обучению.Расскажи друзьям
1 Работа з мастацкім творам на ўроках "Беларускай літаратуры" складаецца з наступных этапаў

2 Па якой схеме праводзіцца аналіз мастацкага тэксту ?
3 На якім этапе работы з тэкстам асноўным прыёмам выступае выбарачнае чытанне ці выбарачны пераказ?
4 Сутнасць антыцыпацыі заключаецца ў


5 На якім этапе работы з мастацкім творам настаўнік выкарыстоўвае гутарку на аснове асабістых уражанняў ад прачытанага, якая прадугледжвае пытанні ацэначнага характару?
6 Якія ўмовы неабходна абавязкова выканаць перад чытаннем мастацкага твора?
7 Якія метадычныя прыёмы выкарыстоўваюцца настаўнікам у час другога сінтэзу?
8 На якім этапе работы з творам вырашаюцца задачы: паведаміць інфармацыю, неабходную для ўспрымання тэксту, забяспечыць эмацыянальную падрыхтоўку вучняў да чытання твора?
9 Вызначце асноўныя задачы, якія вырашаюцца на другім этапе работы з творам (этапе аналізу)
10 На якім этапе работы з творам змест работы накіраваны на творчае ўзнаўленне прачытанага?
Комментарии (0)

Вы будете первым.


Написать комментарий